Leaf harvesting by burrowing alpheid shrimps in a Thalassia hemprichii meadow in South Sulawesi, Indonesia

J. Stapel, P.L.A. Erftemeijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)282-285
  TijdschriftBiologia Marina Mediterranea
  Volume7
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit