Leaf Production and Nutrient Contents of the Seagrass Thalassodendron-Ciliatum in the Proximity of a Mangrove Forest (Gazi Bay, Kenya)

M.A. Hemminga, P.M. Gwada, F.J. Slim, P. De Koeyer, J. Kazungu

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Leaf Production and Nutrient Contents of the Seagrass Thalassodendron-Ciliatum in the Proximity of a Mangrove Forest (Gazi Bay, Kenya)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences