Learning from generations of sustainability concepts

A.S. Downing (Co-auteur), M. Chang, Jan J. Kuiper, Marco Campenni, Tiina Häyhä, Sarah Cornell, Uno Svedin, W.M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEnvironmental Research Letters
Volume15
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit