Learning Grammatical Structures: Developmental, Cross‐Species, and Computational Approaches

C. Ten Cate (Redacteur), Judit Gervain (Redacteur), Clara C. Levelt (Redacteur), Christopher I Petkov (Redacteur), Willem Zuidema (Redacteur), NIAS_library (Bijdrager)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftTopics in Cognitive Science
    StatusGepubliceerd - 2020

    Citeer dit