Learning in a Landscape: Simulation-building as Reflexive Intervention.

A. Beaulieu, M. Ratto, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's37
TijdschriftMind & Society Online
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit