Learning in a Landscape: Simulation-building as Reflexive Intervention

A. Beaulieu, M. Ratto, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

220 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Aantal pagina's37
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit