Learning in insects: From behaviour to brain

H.M. Smid, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)121-124
  TijdschriftAnimal Biology
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit