Learning in Visual Regions as Support for the Bias in Future Value-Driven Choice

Sara Jahfari, Jan Theeuwes, Tomas Knapen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Learning in Visual Regions as Support for the Bias in Future Value-Driven Choice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences