Learning piano melodies in visuo-motor or audio-motor training conditions and the neural correlates of their cross-modal transfer.

A. Engel, M. Bangert, D. Horbank, B.S. Hijmans, K. Wilkens, P.E. Keller, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)966-978
TijdschriftNeuroImage
Volume63
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit