Leaving and Returning Home: A New Approach to Off‐Time Transitions

L. (Lonneke) van den Berg, M. Kalmijn, T. Leopold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Leaving and Returning Home: A New Approach to Off‐Time Transitions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences