Lecanicillium gracile (Cordycipitaceae), a new species isolated from mineral building materials

V.B. Ponizovskaya (Co-auteur), A.A. Grum-Grzimaylo, M.L. Georgieva, L.Y. Kokaeva, E.N. Bilanenko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPhytotaxa
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit