Lecanostictopsis gen. nov. and similar fungi from Syzygium species

B.C. Sutton, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  40 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)215-225
  TijdschriftMycological Research
  Volume101
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit