'Leenwoordfonologie' in het Esperanto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)137-148
TijdschriftGramma
Volume7.2
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit