Leestafel: Boekbespreking van: Kreier F & Verberk­-Jonkers I. De dokter en digitalisering. Houten: Bohn Stafleu van Loghem, 2019

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)127
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec. 2020

Citeer dit