LEF1 turns over a new leaf

W. de Lau, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-4
TijdschriftNature Genetics
Volume28
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit