Left in the dark: Wavelength-dependent post-illumination effects on human physiology and behavior.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • Bourgin, Patrice, Promotor, Externe Persoon
  • Cajochen, Christian, Promotor, Externe Persoon
  • Kalsbeek, A., Co-promotor
Datum van toekenning19 sep. 2018
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit