Legacies at work: plant–soil–microbiome interactions underpinning agricultural sustainability

Jiayi Jing, Wen-Feng Cong, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Legacies at work: plant–soil–microbiome interactions underpinning agricultural sustainability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences