Legacy effects of aboveground–belowground interactions

O. Kostenko, T.F.J. Van de Voorde, P.P.J. Mulder, W.H. Van der Putten, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

120 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Legacy effects of aboveground–belowground interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology