Legacy effects of diversity in space and time driven by winter cover crop biomass and nitrogen concentration

Janna M. Barel (Co-auteur), Thomas W. Kuyper, Wietse de Boer, Jacob C. Douma, Gerlinde B. De Deyn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Citaten (Scopus)
163 Downloads (Pure)

Zoekresultaten