Legacy effects of diversity in space and time driven by winter cover crop biomass and nitrogen concentration

Janna M. Barel (Co-auteur), Thomas W. Kuyper, Wietse de Boer, Jacob C. Douma, Gerlinde B. De Deyn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Citaten (Scopus)
166 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Legacy effects of diversity in space and time driven by winter cover crop biomass and nitrogen concentration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences