Legacy effects of elevated ozone on soil biota and plant growth

Qi Li, Yue Yang, Xuelian Bao, Fang Liu, Wenju Liang, Jianguo Zhu, T. Martijn Bezemer, Wim H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Legacy effects of elevated ozone on soil biota and plant growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences