Legal Self-Fashioning in Colonial Indonesia: Human Rights in the Letters of Kartini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-71
TijdschriftIndonesia
Volume103
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit