Legitimacy of impacts: The case of the Dutch national research evaluation framework

S. de Jong, L. van Drooge, Ingeborg Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit