Leiden rond 1500; een pre-industriële stad onder spanning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftLeids Jaarboekje
Volume100
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit