Leisler's Rebellion, 1698-1690: Being Dutch in Albany

Kees-Jan Waterman, MA

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-40
TijdschriftThe Maryland Historian
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit