Lengte van lotelingen en het nationaal inkomen: schijnrelaties en misvattingen

J.L. van Zanden, Kees Mandemakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-23
TijdschriftEconomisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek
Volume53
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit