Leptographium elegans: a new species from Taiwan

M.J. Wingfield, P.W. Crous, S.S. Tzean

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  197 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)781-785
  TijdschriftMycological Research
  Volume98
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit