Leptographium engelmannii, a synonym of L. abietinum, and description of L. hughesii sp. nov.

K. Jacobs, M.J. Wingfield, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1660-1667
  TijdschriftCanadian Journal of Botany
  Volume76
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit