Leren hoe je data kunt vinden: Gratis online training helpt onderzoekers bij datamanagement

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

CESSDA ERIC, het consortium van Europese sociaalwetenschappelijke data-archieven, heeft aan haar gratis online training over datamanagement een nieuw hoofdstuk toegevoegd: data discovery.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2019

Citeer dit