Les élites de Leyde et leurs familles: morphologie, rapports et structures

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

187 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)113-151
Aantal pagina's38
TijdschriftRevue Historique
Volume305
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit