Les diamants, de la mine à la bague : pour une histoire globale du travail au moyen d'un article de luxe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
352 Downloads (Pure)
Originele taal-2Frans
TijdschriftMouvement Social
Volume241
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit