Les fibres à myéline dans le cadre du syndrome d'épithéliomatose naevobasocellulaire multiple (syndrome de Gorlin)

P.T.V.M. de Jong, J.H.G.M. Bistervels, J. Cosgrove, G. de Grip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-124
TijdschriftOphthalmologia: Bulletin de la Société Belge d'Ophthalmologie
Volume211
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit