Les Orange-Nassau comme princes bourguignons : l’accession de René de Chalon à la principauté d’Orange et aux territoires franc-comtois

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Frans
  Pagina's (van-tot)149-159
  TijdschriftAnnales de Bourgogne
  Volume89
  StatusGepubliceerd - 2017

  Citeer dit