Les Pays-Bas contre l'impéralisme napoléonien: Les soulèvements anti-Français entre 1806 et 1813

J. Joor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)161-171
Aantal pagina's224
TijdschriftAnnales Historiques de la Revolution Francaise
Volume326
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit