Les politiques sociales comme objet historique

M. Leimgruber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)85-91
TijdschriftCartable de Clio
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit