Les Solidarités internationales. Histoire et perspectives [Review of: J. Gotovitch (2003) Les Solidarités internationales. Histoire et perspectives]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)133-135
TijdschriftInternationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit