Lesions of the suprachiasmatic nucleus do not disturb sexual orientation of the adult male rat

F.P.M. Kruijver, F.H. de Jonge, W.T. van den Broek, T. van der Woude, E. Endert, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

258 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)342-346
TijdschriftBrain Research
Volume624
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit