Less is more in digitaliseringsland

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26
Aantal pagina's26
TijdschriftNieuw Letterkundig Magazijn
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit