Less is more: on-board lossy compression of accelerometer data increases biologging capacity

Rascha Nuijten (Co-auteur), Theo Gerritse, Judy Shamoun-Baranes, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Less is more: on-board lossy compression of accelerometer data increases biologging capacity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences