Lessons from 1,3-Hydride Shifts in Sesquiterpene Cyclizations

J. Rinkel, P. Rabe, P.V. Garbeva, Jeroen Dickschat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lessons from 1,3-Hydride Shifts in Sesquiterpene Cyclizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science