Lessons learned. Organizing knowledge in the Friesian dairy cluster, 1885-1904

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  117 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Lessons learned. Organizing knowledge in the Friesian dairy cluster, 1885-1904'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Business & Economics

  Arts & Humanities

  Social Sciences