Let go or retain?: a comparative study of the attitudes of business students and managers about the retirement of older workers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Let go or retain?: a comparative study of the attitudes of business students and managers about the retirement of older workers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences