Let op kanteling wereldbeeld economen

H.P. van Dalen, A. Klamer, C.G. Koedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-15
TijdschriftReformatorisch Dagblad
StatusGepubliceerd - 30 mei 2015

Citeer dit

van Dalen, H. P., Klamer, A., & Koedijk, C. G. (2015). Let op kanteling wereldbeeld economen. Reformatorisch Dagblad, 14-15.