Letter in Javanese from Prince Diponegoro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)104-105
TijdschriftIndonesia and the Malay World
Volume43
Nummer van het tijdschrift125
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit