Letter to the Editor: Comment on Koehler and Stahnisch's (2014) "Three Twentieth-Century Multiauthored Neurological Handbooks"

Michael Aminoff, François Boller, Dick F Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)420-1
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the History of the Neurosciences
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit