Letterkundig namenlandschap. Namescape past named entity recognition toe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftE-data & Research
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit