Letters across Borders. The Epistolary Practices of International Migrants [Review of: (2006) Letters across Borders. The Epistolary Practices of International Migrants]

H. Krabbendam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)142-145
  TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
  Volume4.2
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit