Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor-1 (LAIR-1) is differentially expressed during human B cell differentiation and inhibits B cell receptor-mediated signaling

A.R. van der Vuurst de Vries, J.C. Clevers, T. Logtenberg, L. Meyaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3160-3167
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume29
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit