Leven in de marge, kustvegetatie in Antarctica

A.H.L. Huiskes, N.J.M. Gremmen, J.W. Francke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)468-479
  TijdschriftNatuur & Techniek
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit