Leven in het museum! Immaterieel verzamelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-31
TijdschriftMuseumpeil
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit